Kjów

Historia Kijowa

Kijów jest to największe miasto a zarazem stolica Ukrainy. Miasto jest położone w północno- środkowej części kraju a dokładniej znajduje się nad rzeką Dniepr.

Historia miasta rozpoczyna się w momencie kiedy to archeolodzy podczas wykopisk dokonali odkrycia czyli znaleźli bardzo wiele ceglanych i kamiennych budowli, bogato wyposażone kurhany a także cmentarzyska. Odkrycia te poinformowały o tym że Kijów istniał już i był zamieszkały w epoce paleolitu. W czasach średniowiecza Kijów był już rozbudowaną wioską. Wieś była dużym słowiańskim grodem na wschodzie kraju położonym w samym środku przecięcia się bardzo ważnych szlaków wodnych jak i lądowych. W IX- XII wieku osada była stolicą Rusi Kijowskiej wtedy to była ona jednym z najbogatszych miejsc w Europie w którym bardzo dobrze było rozwinięte rzemiosło, architektura a także malarstwo. W 1240 roku dosyć dobrze rozbudowany Kijów został doszczętnie zburzony przez Tatarów. Państwo Kijowskie zostało przez napad ludności tureckiej bardzo osłabione i zmniejszyła się jego liczebność, przez to stało się ono zdobyczą bardzo zaborczej Litwy. Osada z pozostałościami swojej dawnej świetności pozostała centralnym punktem zajmującym się kulturą i gospodarką Ukrainy. W 1494 roku Kijów otrzymał od władz prawa miejskie. W 1569 roku a dokładniej po unii lubelskiej Kijów został przyłączony do Polski. Kijów po tym przyłączeniu był dla wschodniej części Polski centrum duchowym, naukowym a także handlowym. W XIX wieku Kijów był stolicą guberni, wtedy to zaczął bardzo szybko się rozwijać i zaczął być bardo znanym miejscem w którym handel i przemysł były bardzo ważne. W XX wieku w mieście tym odbywały się bardzo zacięte bitwy między innymi rewolucja październikowa, wojna polsko- bolszewicka w 1920 roku a także wojna domowa. W 1934 roku Kijów został stolicą Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej a w 1991 roku został oficjalnie stolicą suwerennej Ukrainy. Kijów w dzisiejszych czasach jest dobrze znane jako miejsce w którym bardzo ważną rolę odgrywa nauka, gospodarka a także kultura. W mieście tym każdy przemysł jest bardzo dobrze rozwinięty, zajmuje się ono między innymi produkcją materiałów budowlanych, artykułów spożywczych, maszyn, ciągników a także samolotów. Kijów jest to miasto w którym można zobaczyć bardzo wiele szkół wyższych między innymi uniwersytet który został założony w 1834 roku, 44 muzea, galerie, instytucje naukowe a także teatry. Większa część Kijowa położona dokładnie na prawym brzegu Dniepru jest nazywana Miastem Górnym. W momencie kiedy Jarosław Mądry panował a robił to w XI wieku zbudowano Sobór św. Zofii i Lawrę Paczerską, miasto zaś zostało otoczone murami w których znajdowały się aż 4 bramy. Główna Arteria Kijowa- Kreszczatik jest poprowadzona od Górnego Miasta aż do miasta targowego zwanego Padołem.

Jednym z najważniejszych zabytków Kijowa jest pochodzący z XI wieku wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO prawosławny Sobór Mądrości Bożej nazywany także Sofiją Kijowską. Od początku swojego istnienia stanowił on główną świątynię miejską w której rezydowali biskupi. W mieście można również zobaczyć wiele cerkwi między innymi Iljińska z XVII wieku, Pokrowska z XVIII wieku a także Kiryłowska i Spaska z XII wieku. W Kijowie ciekawym miejscem jest również dom gubernatora z XVIII wieku i pałac Maryjski. W stolicy można również odnaleźć dwa kościoły katolickie z XIX wieku są to kościół Św. Aleksandra i kościół Św. Mikołaja. Pozostałe ważne zabytki Kijowa to m in. usytuowana na malowniczym wzgórzu nad Dnieprem XI wieczna Ławra Pieczerska, Złota Brama, Cerkiew św. Andrzeja oraz stanowiący miejsce ważnych uroczystości państwowych główny plac miasta Majdan Plac Niezależności. W centralnym punkcie placu znajduje się upamiętniająca odzyskanie niepodległości przez Ukrainę kolumna ze słowiańskim bóstwem Berehynią. Ciekawostką jest to że w mieście nie pozostały żadne kościoły które zostały wzniesione w XVI- XVIII wieku.

Zdjęcia Kijowa

Cerkiew św. Andrzeja w Kijowie

Cerkiew św. Andrzeja w Kijowie

Elewacja głównego budynku Uniwersytetu Kijowskiego

Elewacja głównego budynku Uniwersytetu Kijowskiego

Kościół św. Mikołaja w Kijowie

Kościół św. Mikołaja w Kijowie

Ławra Peczerska w Kijowie widziana znad Dniepru

Ławra Peczerska w Kijowie widziana znad Dniepru

Ławra Pieczerska w Kijowie – w tle Dniepr

Ławra Pieczerska w Kijowie – w tle Dniepr

Sobór Mądrości Bożej w Kijowie

Sobór Mądrości Bożej w Kijowie