Kiszyniów

Historia Kiszyniowa

Kiszyniów jest to największe miasto w Mołdawii a zarazem pełni funkcje stolicy. Miasto to jest położone w środkowej części kraju a dokładniej nad rzeką Byk która znajduje się w prawym dopływie Dniestru.

Historia miasta rozpoczyna się w 1420 roku kiedy to w miejscu gdzie teraz jest miasto Kiszyniów znajdowała się mała wioska. Mołdawia wraz z małą osadą była pod władzą ludności tureckiej, miało to miejsce w XVI wieku. 1812 roku, kiedy to nastąpiło zajęcie przez Rosjan Besarabii, a co za tym idzie także Kiszyniowa, ludność rosyjska nadała niewielkiej wtedy wiosce rangę stolicy nowo utworzonej guberni. W 1812 roku nastąpił ogromny rozwój miasta. Kiszyniów w XIX wieku był punktem centralnym w którym odbywały się ruchy rewolucyjne i narodowościowe. W mieście tym ludność Żydowska i Ormiańska był traktowana z wielkim okrucieństwem, była wypędzana a także mordowana, miało to miejsce w 1903 i 1913 roku. Kiszyniów w 1939- 1945 czyli w okresie trwania II Wojny Światowej był w granicach z Rumunią. W 1940 roku miasto wraz z Besarabią zostało dołączone do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. W 1941 roku Kiszyniów zostało zdobyte przez niemieckie siły zbrojne i znalazło się ponownie w granicach Rumunii. Po skończeniu się wojny czyli w 1945 roku miasto zostało kolejny raz przyłączone do Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich już jako stolica Mołdawskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.

W okresie II wojny światowej w skutek działań zbrojnych zniszczone zostało około 90% starego miasta. Po wojnie centrum miasta zostało odbudowane a całość zaś otoczona została ponurymi blokowiskami. Po odzyskaniu niepodległości przez Mołdawię w 1991 roku Kiszyniów stał się jedną z europejskich stolic, co spowodowało że centrum miasta zostało poddane gruntownej renowacji. W mieście tym jest bardzo dobrze rozwinięty przemysł odzieżowy, spożywczy a w nim głownie przetwórstwo owocowe i warzywne, winiarski i tytoniowy, obuwniczy, chemiczny, maszynowy, skórzany. Kiszyniów jest to miasto w którym dużą role gra nauka i kultura, świadczy o tym to że znajduje się w nim Mołdawska Akademia Nauk, muzea, liczne szkoły wyższe a wśród nich uniwersytet który został założony w 1945 roku i liczne instytucje. W pobliżu miasta znajduje się również port lotniczy.

Najciekawszymi i najbardziej okazałymi zabytkami stolicy Mołdawii są XVIII wieczną Cerkiew Narodzenia Pańskiego która jest główną prawosławną świątynią w całej Mołdawii, rzymskokatolicką katedrę Opatrzności Bożej, pomnik Mihaila Eminescu który został wzniesiony w 1996 roku, wybudowany w 1846 roku Łuk Triumfalny wg projektu Zaushkevicha. Wartymi obejrzenia zabytkami są również XIX wieczne budowle a także budynek ratusza o nazwie Primaria i ormiańską cerkiew Matki Boskiej. Mołdawia i Kiszyniów charakteryzują się tym, że jest bardzo rygorystycznie przestrzegana zasada obejmująca zakaz fotografowania budynków administracji publicznej.

Zdjęcia Kiszyniowa

Cerkiew Narodzenia Pańskiego w Kiszyniowie

Cerkiew Narodzenia Pańskiego w Kiszyniowie

Park w Kiszyniowie

Park w Kiszyniowie

Pomnik Stefana III Wielkiego w Kiszyniowie

Pomnik Stefana III Wielkiego w Kiszyniowie