Moskwa

Historia Moskwy

Moskwa jest to stolica Rosji, jest położona nad rzeką Moskwą w samym środku Niżu Wschodnioeuropejskiego. Jest jednym z największych miast na całym świecie, ma powierzchnie ponad 1000 km2.

W 1156 roku książę Jurij Dołgurski założył twierdze przy której Moskwa się wyformowała. Moskwa dzięki swojemu położeniu została jednym z ośrodków Rusi Włodzimiersko- Suzdalskiej. Moskwa pełniła bardzo ważne funkcje społeczne w latach 1276-1712 co miało bardzo mocny wpływ na dalszy jej rozwój. W 1276 roku Moskwa stała się oddzielną strefą książęcą , lecz w XIV wieku książę Iwan I Kalita ogłosił Moskwę jako stolicę księstwa ruskiego i główną siedzibę. Po ogłoszeniu jej jako głównej siedziby została ona pojmowana jako centrum polityczno- religijne ziem ruskich. Kolejni władcy powiększali terytorium księstwa a także zwiększali liczbę wpływów politycznych. Moskwa w XVI i XVII wieku była najbardziej rozwiniętym miastem w Europie pod kątem gospodarstwa, bardzo rozwinęło się kupiectwo i rzemiosło a także pod kątem kultury była rozwinięta, występowało malarstwo ikon, została założona pierwsza uczelnia w 1687 roku. W 1713 stolica Rosji została przeniesiona do St Petersburga, lecz to wydarzenie nie spowodowało zmniejszenia jej poważnego znaczenia. W 1755 roku powstał uniwersytet a także w bardzo szybkim tempie rozwijały się zakłady produkcyjne. W połowie XIX wieku kiedy to zostało zlikwidowane niewolnictwo i rozkaz bycia podwładnym do Moskwy zaczęły wpływać ogromne liczny ludności chłopskiej. Po przybyciu chłopów raptownie rozwinął się przemysł ciężki a skutkiem było to że w 1890 roku było już 806 fabryk. Moskwa stała się głównym punktem handlu i przemysłu. Po rewolucji został zwiększony obszar administracyjny. Przebudowa śródmieścia nastąpiła w 1935 roku, prace obejmowały zburzenie starych drewnianych budynków, cerkwi i pałaców a zamiast nich postawiono wielopiętrowe biurowce i rozpoczęto budowę metra. Powiększenie „Wielkiej Moskwy” które miało miejsce w 1945 roku obejmowało obrzeża miasta, wybudowano tam ogromne dzielnice mieszkaniowe. Centralnym punktem Moskwy jest siedziba władz czyli zabytkowy Kreml a także Plac Czerwony. Od północno- zachodniej jak i wschodniej części przywiera do nich Biełyj Gorod, znajdują się tam również dużej ilości muzea, domy towarowe, instytucje państwowe, a także odgrodzona malowniczą zielenią dzielnica mieszkaniowa. Śródmieście posiada granicę którą to wyznacza Sadowe koło o długości 16 km. Po zewnętrznej części Moskwy można zauważyć bardzo intensywnie zabudowane tereny przemysłowe, znajdują się tam między innymi placówki naukowo- badawcze, szkoły wyższe jak i dzielnice przemysłowe, można zobaczyć też tam tereny niezabudowane o malowniczych widokach. Moskwa jest gospodarczym, politycznym jak i naukowo- kulturalnym punktem centralnym Federacji Rosyjskiej. Stolica Rosji jest również miejscem największych zagranicznych jak i krajowych instytucji ubezpieczeniowych, finansowych i handlowych. W Moskwie stworzono strefę wolnocłową tuż przy lotnisku Szeremietiewo. Na ogromną skalę w Moskwie został rozwinięty przemysł elektrotechniczny, elektroniczny, maszynowy, chemiczny, włókienniczy i hutniczy. W Moskwie można dostrzec bardzo wiele szkół wyższych, akademii specjalistycznych a także Akademie Nauk Rosyjskich Biblioteki Państwowej w której znajduje się aż 42 mln woluminów. Bardzo ważną rolę w Moskwie odgrywa kultura czyli teatry znane na całym świecie czyli Teatr na Tagance i Teatr Wielki, ważne są także muzea i galerie takie jak Galeria Sztuk Pięknych. W Moskwie odbywają się również przeróżne festiwale, od 1995 roku Festiwal Filmowy a także Konkurs Pianistyczny im. P.I. Czajkowskiego.

Do najważniejszych zabytków Moskwy można zaliczyć XIV- XVII wieczne monastyry między innymi Andronikowski, Doński, powstałą w 1693 Cerkiew Św. Trójcy, gmach uniwersytetu pobudowany w 1793 roku, budynki Małego i Wielkiego Teatru które były pobudowane w latach 1818- 1824 a także Kreml i Plac Czerwony z cerkwią Wasyla Błogosławionego i przepiękne pałace i rezydencje takie jak Paszkowa powstała w 1786 roku i Ostankino, budynek z XVIII wieku.

Zdjęcia Moskwy

Brama miejska (zbudowana w 1535, zburzona w 1931, zrekonstruowana w 1995) na placu Czerwonym

Brama miejska (zbudowana w 1535, zburzona w 1931, zrekonstruowana w 1995) na placu Czerwonym

Miejskie Muzeum Historyczne Miasta Moskwy na placu Czerwonym

Miejskie Muzeum Historyczne Miasta Moskwy na placu Czerwonym

Moskwa nocą. Na pierwszym planie most metra nad rzeką Moskwą

Moskwa nocą. Na pierwszym planie most metra nad rzeką Moskwą

Muzeum Sztuk Pięknych im. A.S. Puszkina

Muzeum Sztuk Pięknych im. A.S. Puszkina

Odbudowana w latach 90. Cerkiew Chrystusa Zbawiciela

Odbudowana w latach 90. Cerkiew Chrystusa Zbawiciela

Panorama centrum finansowego Moskwy

Panorama centrum finansowego Moskwy