Podgorica

Historia Podgoricy

Podgorica jest to miasto pełniące funkcję stolicy republiki związkowej Czarnogóry. Miasto położone jest pomiędzy rzekami Ribnicą i Moračą na północ od Jeziora Szkoderskiego. Podgorica znajduje się u podnóża Goricy a dokładniej jest położone w południowo- zachodniej Serbii i Czarnogórze.

Historia Podgoricy sięga czasów starożytnych, w tych czasach znajdowała się tu jedna z rzymskich koloni. Po klęsce Cesarstwa obszar ten został zajęty i zaludniony w większości przez ludność Słowiańską. Następnie miasto stało się ważnym ośrodkiem rządzącego przez dynastię Królestwa Zety. Wtedy też nosiło nazwę Ribnica. Nazwa ta funkcjonowała do XIV wieku. W 1474 roku miasto zostało opanowane przez ludność turecką. W latach 1466-1878 miasto stanowiło część imperium osmańskiego, a następnie zostało włączone w skład Królestwa Czarnogóry. Najtragiczniejszy okres w dziejach miasta nastał na okres II wojny światowej, kiedy to w skutek licznych nalotów bombowych zostało bardzo mocno zniszczone. Po wojnie odbudowane zostało w zupełnie nowym kształcie, zatracając całkowicie swój dawny charakter. Odbudowane w socjalistycznym duchu, stało się wkrótce stolicą Czarnogóry. Na cześć przywódcy Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii którym był Josip Broz Tito zmieniono także nazwę miasta na Titograd a dokładniej nastąpiło to w 1946 roku. W 1992 roku przywrócono miastu jego dawną nazwę czyli Podgorica. Miasto głównie zajmuje się gospodarką. Podgorica ma bardzo dobrze rozwinięte przemysły takie jak włókienniczy zajmujący się przede wszystkim tekstyliami, metalurgiczny zajmujący się hutą aluminium, środków transportu w którym prace obejmują przede wszystkim tworzenie ciągników rolniczych a także przemysł maszynowy zajmujący się produkcją maszyn budowlanych. Stolica republiki związkowej Czarnogóry posiada połączenie drogowe jak i kolejowe z Belgradem oraz wybrzeżem Morza Adriatyckiego. Miasto posiada również port lotniczy. Podgorica jest to miasto ceniące sobie naukę i kulturę, można w nim spotkać między innymi liczne szkoły wyższe a także Akademie Nauk i Sztuk, uniwersytet założony w 1974 roku a także wyższą szkołę pedagogiczna.

Podgorica nie należy do najpiękniejszych i najciekawszych miejsc w Czarnogórze. Przyjezdni turyści mogą jednak obejrzeć kilka dosyć ciekawych zabytków którymi są miedzy innymi tureckie meczety i domostwa powstałe w XVII- XIX wieku, XVIII wieczną osmańską Wieżę Zegarową zwaną Sahat kula, znajdujące się u podnóża Goricy ruiny XIII wiecznej cerkwi Świętego Jerzego, pozostałości twierdzy powstałej w XVI wieku a także prawosławną Katedrę Zmartwychwstania Chrystusa.

Zdjęcia Podgoricy

Most Milenium w Podgoricy

Most Milenium w Podgoricy

Ratusz w Podgoricy

Ratusz w Podgoricy