Praga

Historia Pragi

Praga jest to największe i najbardziej okazałe miasto położone nad rzeką Wełtawą która pozwala na wymianę towarów a także była na samym początku miejscem w którym były postawione mury obronne. Miasto dokładniej znajduje się w środkowej części kraju. Praga jest oficjalnie stolicą Republiki Czeskiej.

Historia miasta zaczyna się w średniowieczu kiedy to dwie małe wioski znajdujące się obok grodów Hradu, Przemyślidów który został założony po lewej stronie w IX wieku i Wyszehradu znajdującego się po drugiej stronie i powstał w X wieku. Biskupstwo Czech w 973 roku przejęło gród Hrad i zorganizowało tam swoją siedzibę. Rozbudowa i sprawy związane z prawem całego terytorium nastąpiły w XII- XIV wieku. Każda część terytorium prawa miejskie otrzymała w innych terminach czyli w 1232- 1234 otrzymało Stare Miasto, Mała Strana otrzymała w 1257 roku, Haradczany w 1320 roku, zaś Nowe Miasto prawa miejskie dostało w 1348 roku. Wtedy to powstały pierwsze mosty które połączyły brzegi Wełtawy. Największy swój rozkwit miasto przeżywało w okresie późnego średniowiecza, kiedy to wywodzący się z dynastii Luksemburgów ówczesny Cesarz Rzymski Narodu Niemieckiego - Karol IV żyjący w latach 1316-1378 obrał Pragę na swoją siedzibę i w 1344 roku ulokował tu siedzibę arcybiskupstwa a także zapragnął, aby stała się jednym z największych i najwspanialszych miast Europy. To właśnie za jego panowania powstał pierwszy praski uniwersytet w Europie Środkowej noszący imię cesarza Karola został on wzniesiony w 1348 roku. I Defenestracja Praska która miała miejsce 30 lipca 1419 została dokonana w czasie wojen husyckich, podczas sporu w Radzie Miasta, kiedy zostało wyrzuconych przez okno ratusza Nowego Miasta w Pradze siedmiu katolickich rajców. Defenestracja w 1618 roku również zapoczątkowała wojnę trzydziestoletnią. Pod koniec XVI wieku zostały przebudowane lub wybudowane kościoły i pałace w styl baroku. Budowle które powstały lub zostały zmienione to między innymi pałace takie jak Troja, Thunów, Waldsteinów i pałac Toskański i kościoły Matki Boskiej Loretańskiej, kościół Zbawiciela znajdujący się na małej Stranie. W jedną całość niektóre miasta zostały połączone w 1748 roku i są pod nazwą Praga. Stolicą Czechosłowacji miasto stało się w 1918 roku. Po rozpadzie państwa a dokładniej od mieście tym najbardziej rozwinięte przemysły takie jak chemiczny, farmaceutyczny, włókienniczy, elektroniczny, spożywczy, elektrotechniczny, środków transportu, odzieżowy a także maszynowy. Praga posiada bardzo rozwinięte życie kulturalne a przede wszystkim muzyczne i literackie, świadczy to o tym że w mieście tym urodziło się i tworzyło bardzo wielu znanych pisarzy. W mieście znajduje się również bardzo wiele miejsc odpowiedzialnych za kulturę między innymi filharmonia założona w 1894 roku, dwie orkiestry symfoniczne takie jak Praska Orkiestra Symfoniczna a także Czeska Orkiestra Filharmoniczna i teatry. W mieście znajduję się równie bardzo wiele szkół wyższych między innymi Uniwersytet Karola, Czeska Akademia Nauk a także różne instytuty zajmujące się nauką i badaniami.

Praga jest uznana za najpiękniejsze miasto w całej Europie, zawdzięcza to dzięki swojemu położeniu w malowniczej dolinie Wełtawy i otaczających ją przepięknych wzgórzach. Najpiękniejszymi zabytkami jakie można spotkać są między innymi romańska bazylika św. Jerzego na Haradczanach powstała w X wieku, Złota Uliczka która się ciągnie wzdłuż zamku który znajduje się na Horodczanach, renesansowe zamki na Horodczanach takie jak Hvezda i pałace Belweder i Szwarcenbergów. Centralnym punktem w mieście są cztery dzielnice takie jak Hradczany, Stare Miasto, Nowe Miasto i Mała Strana. W tym miejscu jest zbiorowisko instytucji związanych z nauką, turystyką, kulturą, administracją jak i rozrywką. W 1992 roku Hradczany a dokładniej Zamek Praski, Vyšehrad, Malá Strana, Stare i Nowe Miasto wraz z Mostem Karola oraz dzielnicą żydowską Josefov zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO...

Zdjęcia Pragi

Katedra św. Wita w Pradze

Katedra św. Wita w Pradze

Letohrádek Hvězda w Pradze

Letohrádek Hvězda w Pradze

Miejski Dom Reprezentacyjny w Pradze

Miejski Dom Reprezentacyjny w Pradze

Muzeum Narodowe na placu Wacława w Pradze

Muzeum Narodowe na placu Wacława w Pradze

Muzeum Narodowe w Pradze na Placu Wacława

Muzeum Narodowe w Pradze na Placu Wacława

Plac Wacława w Pradze

Plac Wacława w Pradze

Rynek Starego Miasta z kościołem św. Mikołaja w Pradze

Rynek Starego Miasta z kościołem św. Mikołaja w Pradze

Rynek Staromiejski w Pradze

Rynek Staromiejski w Pradze

Tańczący dom w Pradze

Tańczący dom w Pradze

Widok na Małą Stranę, most Karola i Stare Miasto w Pradze

Widok na Małą Stranę, most Karola i Stare Miasto w Pradze

Widok na praski zamek nocą

Widok na praski zamek nocą

Widok na Stare Miasto z Klementinum w Pradze

Widok na Stare Miasto z Klementinum w Pradze

Widok z Hradczan na Małą Stranę w Pradze

Widok z Hradczan na Małą Stranę w Pradze