Ryga

Historia Rygi

Ryga jest to miasto uznane za stolicę Łotwy. Miasto to znajduje się w odległości 10km od początku rzeki Dźwiny, która należy do zatoki Ryskiej.

Miasto to zostało założone w 1201 roku w miejscu dawnej siedziby rybackiej przez Alberta von Buxhövden. W 1202 roku Ryga została pierwszą siedzibą powstałego w tym czasie Zakonu Kawalerów Mieczowych. Ryga została najważniejszym punktem spotkań arcybiskupstwa a także jednym z najbardziej rozbudowanych portów nad morzem Bałtyckim, miało to miejsce w XIII wieku. 1561 roku miasto zostało przejęte przez Polskę, miało to miejsce w momencie kiedy Zakon Kawalerów Mieczowych przestał istnieć. W 1621 roku Gustaw II Adolf król Szwecji zajął miasto. Ryga została przyłączona do Rosji w 171 roku, zaś z końcem wieku XVIII była uznawana za stolicę guberni inflanckiej. Po XVIII wieku Ryga znacznie się rozwinęła jako ośrodek przemysłowy i port. W mieście tym został zawarty traktat pokojowy, który zakończył wojnę polsko-bolszewicką, miało to miejsce w 1921 roku. Miasto to było stolicą Łotewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej w 1940- 1991 roku, z małą przerwą związana z Niemiecką okupacją w latach 1940 – 1944. Od 1991 roku Ryga jest stolicą niepodległego państwa Łotewskiego. Miasto nastawione jest na rozwój kulturowy, naukowy oraz przemysłowy. Mocnymi stronami Rygi są bardzo dobrze rozwinięte przemysły miedzy innymi włókienniczy, gumowy, spożywczy, elektrotechniczny, szklarski, drzewny, chemiczny, odzieżowy, maszynowy a także przemysł dotyczący środków transportu. W mieście tym znajduje się i działa jeden największych portów nadbałtyckich a także lotnisko. Ryga może pochwalić się szkołami wyższymi z których jeden uniwersytet został założony w 1919 roku, duża liczbą muzeów, Łotewską Akademią Nauk oraz wieloma instytutami naukowo- badawczymi.

Najstarszymi a zarazem najciekawszymi zabytkami są między innymi katedra St Marien wzniesiona w 1220 – 1229, zamek krzyżacki powstały w XIV wieku i obecnie pełniący muzea. W mieście tym można również odwiedzić kościół Św. Jana, który został zbudowany w XIV – XVI wieku, kościół Św. Piotra powstał w XIII- XV wieku i posiadający wieżę wybudowaną w XVII wieku i mająca 140 metrów wysokości, zobaczyć można również kościół Św. Jakuba powstały w XIII –XV wieku. Ryga jest atrakcyjnym miejscem która dzieli się na starą cześć w której znajdują się średniowieczne budowle z XV- XVII wieku a także na bardziej współczesną z budownictwem z XVIII – XIX wieku.

Zdjęcia Rygi

Dom Bractwa Czarnogłowych w Rydze

Dom Bractwa Czarnogłowych w Rydze

Fragment Starego Miasta i murów miejskich w Rydze

Fragment Starego Miasta i murów miejskich w Rydze

Gotycka zabudowa Starego Miasta w Rydze

Gotycka zabudowa Starego Miasta w Rydze

Panorama Starego Miasta w Rydze

Panorama Starego Miasta w Rydze

Ryga, plac ratuszowy (Ratslaukums) i gildia Bractwa Czarnogłowych; widoczny pomnik Rolanda

Ryga, plac ratuszowy (Ratslaukums) i gildia Bractwa Czarnogłowych; widoczny pomnik Rolanda

Typowy tabor tramwajowy – Tatra T3 w Rydzek

Typowy tabor tramwajowy – Tatra T3 w Rydze

Uniwersytet Łotewski w Rydze

Uniwersytet Łotewski w Rydze

Widok z wieży kościoła św. Piotra na katedrę luterańską i Dźwinę w Rydze

Widok z wieży kościoła św. Piotra na katedrę luterańską i Dźwinę w Rydze