Rzym

Historia Rzymu

Rzym jest to miasto pełniące funkcję stolicy Włoch, jest ono największym miastem w kraju. Miasto to jest położone nad rzeką Tyber a dokładniej w samym środku Półwyspu Apenińskiego.

Historia miasta rozpoczyna się w VII wieku p.n.e.. W Mieście krąży legenda mówiąca o tym że pierwsza wioska która powstała na terytorium miasta powstała 21 kwietnia 753 roku p.n.e. przez Romulusa, który to uczynił się od razu jej pierwszym królem. Początkiem miasta był gród nazywany Roma Quadrata został on utworzony na wzniesieniu Palatyna. W IV wieku p.n.e. gród był rozciągnięty aż na siedmiu wzniesieniach górskich takich jak Kapitol, Kwirynał, Celio, Palatyn, Wininal, Eskwilin oraz Awentyl. Bardzo dobre położenie miasta czyli blisko umiejscowione morze, dobre trasy komunikacyjne na południe i północ a także centralne umiejscowienie na półwyspie bardzo sprzyjały rozwojowi miasta. W V wieku rozpad cesarstwa zachodnio rzymskiego a także najazdy przez barbarzyńców spowodowały ogromne straty a zarazem upadek miasta. W kolejnych wiekach miasto odrodziło się na nowo, stało się to głównie dzięki papiestwu. Miasto zostało uznane za stolicę Państwa Kościelnego a miało to miejsce w VIII wieku. W Rzymie częstym wydarzeniem była również koronacja cesarzy z Zachodu, odbywać się ona zaczęła od początku IX wieku. Ogromnej skali odbudowę Rzymu zawdzięcza się papiestwu, to właśnie papieże sprowadzili do miasta bardzo znanych artystów między innymi Michał Anioł, Bramante, Bernini a także Rafael. W dzisiejszych czasach Rzym jest to miejsce bardzo ważne w metropolii europejskiej. Miasto pełni funkcje między innymi religijne, finansowe a dokładniej jest miejscem w którym znajduje się Banco d’ Italiia i Banco di Roma, jest miejscem organizacji międzynarodowych takich jak Międzynarodowy Fundusz Rozwoju Rolnictwa a także Organizacja do spraw Wyżywienia i Rolnictwa ONZ – FAO. Rzym znany jest również z produkcji filmów, handlu antykwarycznego, rzemiosła artystycznego a także jako centrum mody. Miasto ma bardzo wiele gałęzi przemysłowych, ludność zajmuje się przede wszystkim przemysłem takim jak poligraficzny, spożywczy, obuwniczy, kosmetyczny, meblowy, odzieżowy a także farmaceutyczny. Rzym jest to miasto bardzo cenione za podejście do nauki i kultury, świadczy o tym między innymi Akademia Św. Łukasza która została założona w XIV wieku a także uczelnie papieskie takie jak Uniwersytet Gregoriański, Uniwersytet Św. Tomasza z Akwinu, w mieście również znajdują się uczelnie świeckie są to między innymi akademia sztuk pięknych, dwa uniwersytety założone w 1303 roku a także w 1985 roku oraz politechnika. Rzym jest to miasto bardzo przyjazne dla turystów, wszędzie można spotkać restauracje, bary, hotele, pensjonaty a także kawiarnie. Rzym jest podzielony na trzy części są to strefa podmiejska, śródmieście a także miasto zewnętrzne. W śródmieściu można zauważyć budynki odpowiedzialne za urzędy i instytucje a także banki, restauracje i hotele. W części zewnętrznej znajdują się dzielnice wybudowane w XX wieku, zaś w części podmiejskiej jest budownictwo willowe zamieszkane przez ludność. Rzym jest nazywany „ wiecznym miastem” spowodowane jest to tym, że tradycja kulturowa i miejska jest nie przerywalna.

Wielowiekowa historia miasta przyczyniła się do tego, że co czasów obecnych zachowała się tu niezliczona ilość cennych zabytków pochodzących ze wszystkich epok, począwszy od starożytności po współczesność. Do najważniejszych i najbardziej okazałych zabytków Rzymu możemy zaliczyć między innymi pałace z XV-XVI wieku którymi są między innymi Venezia i Farnese, bazylikę św. Jana na Lateranie, bazylikę św. Pawła za Murami, romańskie i gotyckie kościoły, bazylikę Matki Bożej Większej, Kwirynalski pałac, bazylikę św. Agnieszki za Murami, dawny rynek rzymski Forum Romanum, Kapitol, Forum Boarium, Panteon, Palatyn, Circus Maximus który jest najstarszym i największym cyrkiem starożytnego Rzymu, Mauzoleum Augusta, Schody Hiszpańskie, zbudowaną w latach 1901-1904 Wielką Synagogę, Zamek Świętego Anioła zwany Mauzoleum Hadriana, Piramidę Cestiusza, Termy, Łuk Konstantyna oraz będące jednym z symboli miasta imponujące Koloseum Amfiteatr Flawiuszów. Zwiedzając „ wieczne miasto” warto również zobaczyć pałac Laterański a także budowle modernistyczny i postmodernistyczne z XX wieku. W 1981 roku historyczne centrum Rzymu oraz eksterytorialne posiadłości Watykanu wraz z bazyliką św. Pawła za Murami zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Zdjęcia Rzymu

Bazylika św. Piotra w Rzymie

Bazylika św. Piotra w Rzymie

Fontanna, il Vittoriano

Fontanna, il Vittoriano

Koloseum w Rzymie

Koloseum w Rzymie

Łuk triumfalny Konstantyna Wielkiego w Rzymie

Łuk triumfalny Konstantyna Wielkiego w Rzymie

Panteon

Panteon