Skopje

Historia Skopje

Skopje jest to miasto, które pełni funkcję stolicy Macedonii. Miasto to jest położone nad rzeką Warder. Znajduje się w śródgórskiej kotlinie w północnej części Macedonii.

W 75 r. p.n.e. było to centrum iliryjskiej wspólnoty Dardanów zwana kiedyś Skupi. Najważniejszy a zarazem pierwszy okres w którym Skopje było uznawane za bardzo interesujące miasto miało miejsce w czasach rzymskich, wtedy to powstały łaźnie, pałace i świątynie. Miasto to było od VII wieku zamieszkane przez ludność Słowiańską. Następnie było własnością Bizancjum, Bułgarii, Serbii a także było częścią państwa cara Samuila. W 1389 roku wybuchła bitwa na Kosowym Polu, wtedy to Skopje zostało przejęte przez Turcję. Miasto było bardzo ważnym miejscem handlu i punktu strategii mimo nieszczęśliwych sytuacji które je spotkało między innymi w 1518 roku trzęsienie ziemi a także w XV i XVII wieku pożary. W XVIII wieku miasto straciło swoją wartość, lecz po zbudowaniu linii kolejowej która była połączona z Salonikami i Belgradem stanęło na nogi w XIX wieku. Skopje zostało połączone z Serbią w 1913 roku. W 1944 roku Skopje zostało mianowane stolicą Macedonii, na początku było stolicą republiki jugosłowiańskiej. Od 1992 roku jest stolicą niepodległego państwa. W 1963 roku zdarzyło się trzęsienie ziemi które spowodowało ogromne zniszczenia a także śmierć 1000 ludzi. Po trzęsieniu ziemi zostało na nowo odbudowane dzięki między innymi Adolfowi Ciborowskiemu i Stanisławowi Jankowskiemu. Współczesne miasto jest to największy i najbardziej rozwinięty punkt w którym znajduje się port lotniczy, węzeł drogowy i kolejowy a także punkt centralny dotyczący gospodarki. Miasto posiada bardzo dobrze rozwinięty przemysł taki jak drzewny, cementowy, maszynowy, spożywczy, elektrotechniczny, skórzany, metalowy, szklarski a także hutnictwo żelaza. Skopje jest głównym miejscem gdzie bardzo ważną rzeczą jest turystyka, nauka i kultura.

Najważniejszymi i najciekawszymi zabytkami w stolicy Macedonii między innymi są założony w 1945 roku uniwersytet, instytuty naukowo- badawcze, przeróżne szkoły wyższe, a także Akademia Nauk i Sztuk. Turyści w Skopje mogą natknąć się na przeróżne atrakcję , którymi między innymi są cerkiew Sveti Spas powstała w XVII wieku, twierdza Kale, akwedukt posiadający 52 przęsła, wieża zegarowa powstała w XVII wieku. Zobaczyć można w Skopje również meczety i łaźnie z okresu panowania ludności Tureckiej, muzea Archeologiczne i Historyczne a także most który został wybudowany w XV wieku.

Zdjęcia Skopje

akwedukt Justyniana w Skopje

akwedukt Justyniana w Skopje

akwedukt Justyniana w Skopje

Kamienny Most w Skopje