Sztokholm

Historia Sztokholmu

Sztokholm to stolica i zarazem największe miasto Szwecji, położone w południowo-wschodniej części kraju gdzie słodka woda jeziora Melar Mälaren miesza się z wodami Morza Bałtyckiego w Zatoce Saltsjon. Miasto rozlokowane jest na czternastu wyspach połączonych ze sobą przeszło pięćdziesięcioma mostami, a blisko jedną trzecią jego powierzchni stanowią parki lasy oraz łąki.

Historia miasta rozpoczyna się w momencie kiedy zostało założone w 1250 roku przez normańskiego wodza Jarla Birgera. W bardzo szybkim czasie miasto stało się głównym miejscem w którym handel był bardzo ważny. Znaczenie polityczne jak i gospodarcze miasta wzrosło w momencie przystąpienia do Hanzy wtedy to władze nad miastem objęła ludność niemiecka pochodząca z Lubeki ich panowanie trwało do 1471 roku. W 1400 roku miasto było miejscem przebywania króla. W 1523 roku kiedy występowały walki szwedzko- duńskie będące w XV-XVI wieku, Gustaw I Waza przejął władzę nad miastem i ustanowił je miejscem w którym znajdowała się siedziba królewska. Miasto dosyć mocno się rozwinęło w XVII wieku jako stolica państwa szwedzkiego, w 1634 roku miasto zostało oficjalnie uznane za stolice. Szwecja w momencie kończenia się wojny północnej zawarła traktaty pokojowe, w 1720 roku z Prusami a w 1719 roku z Hanowerem. W latach 1771- 1792 nad miastem władzę objął Gustaw III, miasto w tych latach stało się głównym ośrodkiem kulturalnym kraju. W mieście można zaobserwować bardzo wiele zakładów przemysłowych. W Sztokholmie jest bardzo dużo gałęzi przemysłowych, ludność zajmuje się przemysłem takim jak elektrotechniczny, papierniczy, elektroniczny, maszynowy, chemiczny, środków transportu, poligraficzny, precyzyjny a także stoczniowy. Stolica Szwecji znana jest z dobrego podejścia do kultury i nauki, świadczą o tym liczne szkoły wyższe między innymi założony w 1877 roku uniwersytet, szkoła sztuk pięknych, szkoła leśnictwa, politechnika założona w 1827 roku a także szkoła medyczna, w mieście są również liczne instytuty zajmujące się nauką i badaniami, zobaczyć można również galerie, biblioteki, filharmonię, Królewski Teatr Dramatyczny, muzea takie jak Narodowe Muzeum Światowej Etnografii, Muzyki Sztuki Współczesnej a także Muzeum Statku „ Waza”. W mieście jest bardzo wiele organizowanych imprez między innymi targi gwiazdkowe, Festiwal Wiosny a także Święto Wody.

Najbardziej okazałymi i najbardziej ciekawymi zabytkami w mieście są między innymi kościoły między innymi XVIII wieczny Św. Fryderyka, kościół Franciszkanów z XIII- XIV wieku, kościół Św. Jadwigi Eleonory z XVII wieku a także kościół Św. Klary z XVI wieku. Najstarszą część miasta stanowi rozlokowana na wyspie Stadsholmen historyczna dzielnica Gamla Stan. To właśnie tutaj znajduje się powstały w 1680-1760 roku rokokowo-gustawiański murowany Zamek Królewski Kungliga slottet. Oglądając miasto od południowej strony możemy zobaczyć usytuowany nad brzegiem Riddarfjärden będący symbolem Sztokholmu Stadshuset budynek pełniący funkcję ratusza powstałego w XVII wieku. Budowla ta zaprojektowana została przez znanego szwedzkiego architekta Ragnara Östberga, a inspiracją do jego powstania był słynny wenecki Pałac Dożów. Odwiedzając Sztokholm warto też odwiedzić Muzeum Okrętu Waza Vasamuséet. W placówce tej znajduje się wybudowany w XVII wieku na polecenie ówczesnego króla Gustawa II Adolfa wspaniały wojenny galeon. Łódź ta zatopiona została w wyniku silnych podmuchów wiatru w 1628 roku zabierając na dno około 30 osób ze stu pięćdziesięcioosobowej załogi. Wrak ten wydobyty został w latach sześćdziesiątych XX wieku i przekształcony okręt-muzeum. Trzymasztowy okręt wykonany jest w większości z drewna dębowego i ozdobiony 700 rzeźbami. Będąc w stolicy Szwecji nie wolno zapomnieć o XVII wiecznym pałacu Drottningholmie który jest rezydencją królewską w okresie letnim, ciekawymi budynkami są również budynek giełdy powstały w XVIII wieku, budynek banku królewskiego pobudowany w XVII wieku a także sam bank narodowy pobudowany w XVIII wieku.

Zdjęcia Sztokholmu

Ratusz w Sztoholmie

Ratusz w Sztoholmie