Vaduz

Historia Vaduz

Vaduz jest to miasto pełniące funkcje stolicy Księstwa Liechtenstein. Miasto jest położone u podnóża Alp Retyckich, w dolinie górnego Renu a dokładnie znajduje się w środkowo- zachodniej części kraju.

Najstarsze wzmianki historyczne o mieście pochodzą z połowy XII wieku. W 1342 roku miasto zostało podniesione do ranki nowo utworzonego hrabstwa Vaduz. Miasto znalazło się w składzie wszystkich posiadłości Księstwa Liechtenstein. Obecnie pełni ono funkcje stołeczne gdzie znajdują się wszystkie główne siedziby urzędów Księstwa Liechtensteinu. Vaduz jest bardzo ważnym miejscem w którym handel i turystyka są znaczące w funkcjonowaniu kraju. Stolica Księstwa Liechtenstein jest miejscem w którym można zobaczyć wiele przedsiębiorstw finansowych i zagranicznych spółek a także parlament i wiele placówek dyplomatycznych. W mieście jest bardzo dobrze rozwinięty przemysł między innymi precyzyjny, maszynowy oraz spożywczy który zajmuje się głównie winiarstwem.

Jednym z najcenniejszych zabytków Vaduz jest górujący nad miastem na wysokiej skale monumentalny zamek warowny Schloss Vaduz. Twierdza ta w swojej obecnej formie powstała w XVI wieku, lecz była tworzona również i w XI wieku a także w XIV wieku. Po dziś dzień zamek pełni funkcję siedziby rodowej Książąt Liechtenstein. W zamku znajduje się gotycka kaplica z XV wieku. Ze względu na to, że cały czas na zamku zamieszkuje rodzina książęca jego wnętrza nie są udostępnione dla zwiedzających. Odwiedzając Vaduz warto także odwiedzić między innymi XIX wieczną neogotycką katedrę św. Floriana w której podziemiach znajduje się krypta grobowa arcyksiążąt oraz Muzeum Narodowe i Filatelistyczne Briefmarkenmuseum. Również ciekawymi zabytkami w mieście są między innymi budynek parlamentu, kościół parafialny wzniesiony w 2 połowie XIX wieku a także galerie.

Zdjęcia Vaduz

widok ogólny na Vaduz

widok ogólny na Vaduz

Zamek książęcy w Zamek książęcy w Vaduz

Zamek książęcy w Zamek książęcy w Vaduz