Warszawa

Historia Warszawy

Warszawa jest to największe miasto i zarazem stolica Polski. Miasto jest położone w województwie mazowieckim w miejscu gdzie znajduje się Kotlina Warszawska a dokładniej nad rzeką Wisłą.

Historia miasta rozpoczyna się w X- XI wieku kiedy w miejscu miasta była malutka wieś zajmująca się głównie handlem i rzemieślnictwem. Legendy mówią, że nazwa miasta pochodzi od imienia rybaka Warsaw i jego żony Sawy, inne informacje twierdzą że pierwsze nazwy miasta to Warszewa lub Warszowa. Osada prawa miejskie uzyskała od władz w XVI wieku. W 1413 roku została uznana za miejsce które pełniło funkcję stolicy Księstwa Mazowieckiego, razem z nim w 1526 roku została przyłączona do korony. Po zawarciu Unii Lubelskiej w 1569 roku przez Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie małe prowincjonalne miasto leżące w pół drogi między Wilnem a Krakowem, stało się siedzibą obradowania Sejmów walnych a w 1573 roku Sejmów elekcyjnych. W 1596 roku została rozpoczęta przebudowa zamku przez króla Zygmunta III Wazę. W 1611 roku król Zygmunt III Waza przeniósł swoją siedzibę do Warszawy. W momencie panowania króla Zygmunta III Wazy można było zauważyć bardzo duży rozwój gospodarczy, przestrzenny a także kulturalny, mimo ogromnych klęsk takich jak zarazy czy pożary mające miejsce w XVII wieku a także liczne wojny w XVII- XVIII miasto szybko stanęło na nogi i się rozwinęło. W 1791 roku ogłoszona została Konstytucja 3 Maja i jednocześnie w tym samym czasie została dołączona do miasta Praga znajdująca się po prawej stronie brzegu. W 1794 roku nastąpiło wydarzenie czyli rzeź ludności z Pragi, ludność była mordowana przez rosyjskie siły zbrojne pod panowaniem generała Suworowa. W latach 1795-1806 Warszawa była pod zaborem pruskim. Stolicą Księstwa Warszawskiego miasto było w latach 1807- 1815. W 1815-1830 roku miasto było stolicą Królestwa Polskiego. Miasto było miejscem w którym było wiele rewolucji w latach 1905-1907 a także powstań narodowych w latach 1830- 1831 a także 1863-1864. 15 sierpnia 1920 roku wybuchła bitwa warszawska, Polacy zwyciężyli i to spowodowało że nie doszedł do skutku pochód komunizmu na Europę. W mieście kiedy był czas okupacji można było zauważyć ogromną siłę terroru a między innymi łapanki uliczne z których ludność była transportowana do Niemiec do pracy, obozy zagłady, liczne aresztowania a także bardzo ogromnych ilości egzekucje. 1 sierpnia 1944 roku wybuchło powstanie warszawskie przez co ludność niemiecka zniszczyła wiele budowli, powstanie zakończyło się 2 października 1944 roku. Warszawa jest to miejsce w którym bardzo ważna jest kultura, gospodarka a także nauka. W mieście jest bardzo wiele gałęzi przemysłowych, ludność zajmuje się głównie przemysłem między innymi hutniczym, precyzyjnym, elektrotechnicznym, farmaceutycznym, elektronicznym, przemysłem środków transportu a także perfumeryjno- kosmetycznym. Warszawa bardzo dużo uwagi skupia na naukę i kulturę świadczą o tym liczne szkoły wyższe między innymi założona w 1918 roku Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego a także założone w 1915 roku politechnika i Szkoła Główna Handlowa, w mieście są również akademie takie jak Wyższa Szkoła Teatralna, akademia AWF, akademia Sztuk Pięknych a także akademia Muzyczna i Medyczna. W Warszawie są również instytuty zajmujące się nauką i badaniami a także Polska Akademia Nauk. Kultura w stolicy Polski jest tak samo ważna jak nauka świadczą o tym między innymi międzynarodowe festiwale muzyczne takie jak pianistyczny a także muzyki współczesnej. W mieście znajduje się również dużo miejsc i budynków odpowiedzialnych za rządy w kraju a także placówki zagraniczne.

Najciekawszymi i najbardziej okazałymi zabytkami w Warszawie są między innymi XVI- XVII wieczny Zamek Królewski pierwotna rezydencja książąt mazowieckich, XIV wieczna gotycka Katedra św. Jana Chrzciciela, XVII wieczny Kościół św. Krzyża, mury miejskie z Barbakanem z XIV-XV wieku, Kościół Najświętszego Zbawiciela, klasztor Kamedułów, Łazienki Królewskie oraz Grób Nieznanego Żołnierza, Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa, Warszawska Nike a także Kolumna Zygmunta. Na początku września w 1980 roku starówka warszawska została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako wyjątkowy przykład całkowitej rekonstrukcji zespołu historycznego.

Zdjęcia Warszawy

Bazylika katedralna Świętych Michała i Floriana na Pradze

Bazylika katedralna Świętych Michała i Floriana na Pradze

Brama Główna – centralne wejście na teren kampusu głównego Uniwersytetu Warszawskiego

Brama Główna – centralne wejście na teren kampusu głównego Uniwersytetu Warszawskiego

Katedra Świętego Ducha – główna siedziba Kościoła polskokatolickiego w Warszawie

Katedra Świętego Ducha – główna siedziba Kościoła polskokatolickiego w Warszawie

Kościół Wizytek – jeden z niewielu zabytków stolicy, który ocalał z pożogi II wojny światowej

Kościół Wizytek – jeden z niewielu zabytków stolicy, który ocalał z pożogi II wojny światowej

Krakowskie Przedmieście, cześć Traktu Królewskiego

Krakowskie Przedmieście, cześć Traktu Królewskiego

Most Poniatowskiego w oddali Most Świętokrzyski w Warszawie

Most Poniatowskiego w oddali Most Świętokrzyski w Warszawie

Muzeum Fryderyka Chopina – Pałac Ostrogskich

Muzeum Fryderyka Chopina – Pałac Ostrogskich

Pałac Jabłonowskich w Warszawie

Pałac Jabłonowskich w Warszawie

Pałac Komisji Rządowej Przychodu i Skarbu – obecnie siedziba Prezydenta m.st. Warszawy i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Pałac Komisji Rządowej Przychodu i Skarbu – obecnie siedziba Prezydenta m.st. Warszawy i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Pałac Na Wyspie w Łazienkach Królewskich

Pałac Na Wyspie w Łazienkach Królewskich

Pałac w Wilanowie

Pałac w Wilanowie

Panorama centrum Warszawy z Mostu Siekierkowskiego

Panorama centrum Warszawy z Mostu Siekierkowskiego

Panorama Warszawy z ul.Emilii Plater

Panorama Warszawy z ul.Emilii Plater

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Stadion Narodowy im. Kazimierza Górskiego i Most Świętokrzyski – widok z Placu Zamkowego

Stadion Narodowy im. Kazimierza Górskiego i Most Świętokrzyski – widok z Placu Zamkowego

Teatr Wielki – Opera Narodowa

Teatr Wielki – Opera Narodowa

Widok na Plac Zamkowy w tle Stare Miasto

Widok na Plac Zamkowy w tle Stare Miasto

Zamek Królewski w Warszawie

Zamek Królewski w Warszawie