Wilno

Historia Watykanu

Wilno jest to największe miasto na Litwie i pełni funkcję jej stolicy. Miasto jest położone nad rzeką Wilią.

Historia miasta rozpoczyna się w 1323 roku, wtedy to panował książę Giedymin i wzniósł zamek pełniący funkcję rezydencji książęcej i znajdujący się na Górze Zamkowej. Po dwóch latach po takich wydarzeniach jak unia z Polską i chrzest Litwy z 1385 roku Władysław II Jagiełło przyznał powstałej małej osadzie prawa miejskie. W XVI wieku miasto otaczały liczne baszty i bramy które w większości zostały wyburzone w latach 1799- 1805. W momencie kiedy nad miastem panowanie objął Zygmunt II August rozpoczął się bardzo dynamiczny rozwój, trwał on do 1544 roku. W mieście znajduje się akademia prowadzona przez jezuitów nazywa się ona Uniwersytetem Wileńskim i została założona w 1578 roku, dzięki niej miasto stało się bardzo ważnym miejscem dotyczącym polityki, nauki a także religii. Miasto było zdobyte przez moskiewskie siły zbrojne miało to miejsce w 1655 roku i doprowadziło do upadku Wilna. W mieście kolejne straty spowodowała wojna północna w XVIII wieku. Wilno zostało przyłączone do Rosji i zostało stolicą guberni po trzecim rozbiorze Polski. Kolejnym momentem przynoszącym ogromne straty miastu była kampania napoleońska organizowana przeciwko całej Rosji. Podczas I Wojny Światowej miasto było zajęte przez ludność niemiecką. W 1919 roku Wilno zostało uznane za stolicę Radzieckiej Socjalistycznej Republiki Litwy i Białorusi. W 1919 roku miasto zostało także zdobyte przez polskie siły zbrojne. W momencie rozpoczęcia się wojny polsko- bolszewickiej Wilno zostało zdobyte przez Armię Czerwoną, to właśnie ona przekazała miasto Litwie. Podczas II Wojny Światowej miasto znalazło się w Związku Socjalistycznych republik Radzieckich, a po upływie roku czasu zostało zdobyte przez radzieckie siły zbrojne i zostało przekazane Litwie przez Socjalistyczną Republikę Radziecką. W 1941 roku miasto zostało zdobyte przez ludność niemiecką, która wymordowała około 100 tysięcy ludzi. W 1991 roku Wilno zostało oficjalnie stolicą Litwy. Miasto jest bardzo ważnym i cenionym miejscem zajmującym się kulturą, gospodarką, nauką a także polityką. W stolicy jest bardzo wiele gałęzi przemysłowych, ludność zajmuje się głównie przemysłem między innymi meblarskim, maszynowym, spożywczym, odzieżowym, papierniczym, chemicznym a także elektrotechnicznym. Nauka w mieście też jest bardzo ważna, znajdują się w nim między innymi liczne szkoły wyższe a także instytuty zajmujące się badaniami i nauką. W Wilnie są również miejsca odpowiedzialne za kulturę takie jak muzea między innymi muzeum Adama Mickiewicza i muzeum Sztuk Pięknych, zobaczyć można również wiele bibliotek a także Filharmonie Narodową. Na terenie miasta jest również bardzo wiele zieleni między innymi park Vingis a także park Bernardyński.

Najbardziej okazałymi i najbardziej ciekawymi zabytkami w Wilnie są między innymi XVI wieczne kościoły takie jak kościół Św. Piotra i Pawła, kościół Św. Anny, kościół Bernardynek który obecnie pełni funkcję Muzeum Architektury, kościół Św. Jakuba i Filipa z 1690- 1737, kościół Wszystkich Świętych a także kościół Misjonarzy z XVII wieku. Zwiedzając Wilno warto zobaczyć także przepiękne pałace między innymi pałac Sapiehów na Antokolu z XVII wieku, pałac Słuszków z XVII wieku, pałac Chodkiewiczów z XVI wieku a także pałac Tyszkiewiczów z XIX wieku. Ciekawymi zabytkami są również pobudowana w 1903 roku synagoga, Stary Arsenał z XVI- XVII wieku pełniący funkcję Muzeum Rzemiosła Artystycznego, meczet z XIX wieku a także pomnik na Górze Trzykrzyskiej. W 1994 roku zabytkowe Stare Miasto w Wilnie zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Atrakcją również jest tłumnie odwiedzana przez polaków jak i wielu pątników kaplica Matki Bożej Ostrobramskiej w XVI wiecznej Ostrej Bramie zwanej Bramą Miednicką , która jako jedyna z dziewięciu bram Wilna i obwarowań miejskich przetrwała liczne zawieruchy historii. W kaplicy znajduje się pochodzący z XVI wieku cudowny obraz Matki Boskiej Miłosiernej Ostrobramskiej przed którym zawsze gromadzą się rzesze wiernych. Obraz ten jest jednym z ważniejszych symboli chrześcijaństwa w Polsce i na Litwie. Nazwa bramy jak i cudownego obrazu pochodzi od nazwy części południowego przedmieścia, które dawniej nazywało się Ostry Koniec.

Zdjęcia Watykanu

Centrum finansowe w Wilnie

Centrum finansowe w Wilnie

Europa Tower w Wilnie na pierwszym planie

Europa Tower w Wilnie na pierwszym planie

Fragment Starego Miasta w Wilnie

Fragment Starego Miasta w Wilnie

Katedra wileńska w 2011

Katedra wileńska w 2011

Katedra wileńska

Katedra wileńska

Kienesa karaimska w Wilnie

Kienesa karaimska w Wilnie

Kościół św. Anny w Wilnie

Kościół św. Anny w Wilnie

Kościół uniwersytecki w Wilnie

Kościół uniwersytecki w Wilnie

Nowoczesna architektura Wilna

Nowoczesna architektura Wilna

Ostra Brama w Wilnie w 2008

Ostra Brama w Wilnie w 2008

Pałac Prezydencki w Wilnie

Pałac Prezydencki w Wilnie

Plac Katedralny w Wilnie

Plac Katedralny w Wilnie

Plac Ratuszowy w Wilnie 2

Plac Ratuszowy w Wilnie 2

Plac Ratuszowy w Wilnie

Plac Ratuszowy w Wilnie

Rozległe blokowiska w Wilnie

Rozległe blokowiska w Wilnie

Rzeka Alzette koło mostu Béinchen

Rzeka Alzette koło mostu Béinchen

Sejm litewski w Wilnie

Sejm litewski w Wilnie

Stare Miasto w Wilnie

Stare Miasto w Wilnie

Starówka wileńska

Starówka wileńska

Szereg kamienic w Wilnie

Szereg kamienic w Wilnie

Śnipiszki – nowoczesna dzielnica Wilna

Śnipiszki – nowoczesna dzielnica Wilna

Wieża Giedymina w Wilnie

Wieża Giedymina w Wilnie

Wilno, panorama Śnipiszek

Wilno, panorama Śnipiszek